·  TEL. +376722300 · EMAIL adand@educand.ad
 · 

ESCOLA

LA NOSTRA PEDAGOGIA


A l'Escola Andorrana de Maternal i Primera Ensenyança d'Andorra la Vella volem que els aprenentatges del nostre alumnat siguin significatius. 

Així a totes edats els infants treballen segons diverses metodologies on poden experimentar, manipular, reflexionar, comunicar, exercitar i cooperar els uns amb els altres.

 

Metodologies i espais d'aprenentatges significatius i motivadors

  

Racons

Tallers

Ambients

Projecte de classe

Projectes individuals

Situació global i pedagogia del problema

 

 

 

Sabem que els infants d'avui seran els adults del demà.

Per aquesta raó, donem importància a una serie d'aspectes com:

- l'educació emocional

- aprendre a aprendre i la metacognició

- el treball en equip

- fomentar l'esperit crític

- els idiomes, gràcies a la riquesa del nostre plantejament lingüístic

- la participació dels alumnes a la vida del centre, de l'entorn proper i de la parròquia,  

- la competències digitals i computacionals.

 

Participació dels alumnes a la vida del centre, de l'entorn proper i de la parròquia.

 

Acostumem organitzar projectes per presentar als nostres veïns  els padrins del Cedre.

Els  més grans ajuden els més petits en els esdeveniments del centre amb els agermanaments.

Cada classe escull un representant d'escola verda, un representant de festes, un representant de salut, de convivència i un delegat pel Consell d'alumnes.

Cadascun d'ells representa i porta la veu de la seva classe en reunions que permeten decidir i dur a terme  esdeveniments o accions pedagògiques.

El alumnes de 5è també trien un representant pel Consells d'Infants d'Andorra la Vella.

 

Competència digital i computacional

 

Disposem de Pissarres Digitals Interactives a totes les aules de maternal, tauletes pels alumnes de 2n i 3r cicle i, una sala d'informàtica que permet als nostres alumnes desenvolupar la competència digital. 

 

L'ús de plataformes digitals com el Classroom, el Matific, o el Koalatext, permet també desenvolupar de forma atractiva i interactives les competències específíques.

 

També disposem de robots que s'utilitzen a classe, així els alumnes desde maternal s'inicien a la robòtica. 

 

 

   

Plantejament lingüístic


Els més menuts de maternal A utilitzen la llengua catalana, així com els tres adults de referència. A partir de maternal B s'introdueix el francès, un dels 2 docents  vehicula les activitats en llengua francesa i l'altre ho fa en català. Al llarg de la primera ensenyança els alumnes mantindran un docent referent en català i un altre en francès. A partir de segon cicle s'introdueix l'àrea de d'anglès, i a partir de tercer cicle s'introdueix el castellà. Les àrees d'especialitats: plàstica, música i biblioteca  es vehiculen en català, en canvi educació física es fa en francès.